Imagine mSocial

Imagine ha desenvolupat el seu propi mètode creatiu anomenat “Mètode Lombard”

L’Imagine mSocial 2016 es configura com un espai de creativitat per demostrar la necessitat i la viabilitat de projectes tecnològics que afavoreixin la inclusió. I es proposa aconseguir, en un sol mes, el prototipatge i validació de productes tecnològics que aportin solucions a alguns dels reptes socials més urgents.

La tecnologia digital pot empoderar, millorar la inclusió social i la qualitat de vida de les persones, en especial dels col·lectius vulnerables, o en risc d’exclusió social, promovent la seva igualtat d’oportunitats i el dret a una vida independent.

Pot fer-ho transformant la gestió dels programes i les activitats adreçades a aquests col·lectius des de les administracions, les entitats socials i el món privat.

Serà gestionat per les organitzacions Imagine i mSocial, comptant amb la col·laboració d’empreses tecnològiques i socials, del tercer sector d’acció social, administracions públiques i centres de recerca.

Quatre equips multidisciplinaris formats cadascun per tres dreamers,produiran, al llarg de quatre intenses setmanes, productes tecnològics que aportaran solucions aplicables als reptes socials més urgents.

Noticies

Repte

“Com la tecnologia digital pot empoderar, incloure socialment i millorar la qualitat de vida de les persones?”

  • Millorar l’atenció domiciliària
  • Facilitar la inclusió social de les persones amb discapacitat
  • Promoure la regeneració urbana
  • Millorar la gestió de programes socials i de voluntariat

Format

Procés formatiu en viu i en acció

Els equips de dreamers seleccionats estimularan el seu enginy participant en activitats que els aportaran coneixement  per desfermar el seu potencial creatiu i generar prototipus de solucions que aportin una millora del benestar i qualitat de vida de les persones

Vincles entre el món tecnològic i el social

L’Imagine mSocial cerca també crear vincles entre el món tecnològic i el món de la inclusió social, i les seves administracions de referència. Afavorir el seu encontre, coneixement mutu i possibilitats de treball en sinèrgia. Expressa la necessitat d’incorporar la tecnologia digital a la inclusió social

Dinamisme

El programa incorpora activitats que permetran visitar entitats, projectes, centres de recerca, institucions i els protagonistes del canvi tecnològic i social. Comptarà amb lliçons d’experts en la tecnologia i en la inclusió i el contacte directe amb professionals i usuaris dels programes més avançats. Les dinàmiques promouran el debat i contrast continu de les solucions o idees proposades.

Experiència viscuda pels participants i la ciutat

L’Imagine mSocial vol ser una experiència viscuda tant pels participants com per les entitats que el promouen, i per conjunt de la ciutat de Barcelona.

  • Experiència basada en el model Imagine Silicon Valley.
  • A Barcelona, amb dreamersd’organitzacions locals.
  • Mètode Lombard de quatre setmanes de durada.