mSocial

La innovació social que usa la tecnologia mòbil no s’ha desplegat amb tot el seu potencial transformador

La tecnologia mòbil està canviant el món. Ha transformat el comerç, el lleure i l’entreteniment i està aportant a la recerca solucions que milloren la qualitat de vida d’una manera substancial. En àmbits com l’educació, l’ús de dispositius mòbils s’ha demostrat rveis socials i la inclusió peròs i la inclusi ntifica , el lleure i l’útil en l’èxit escolar. En l’àmbit de la salut, estan ajudant a salvar vides en el diagnòstic, el tractament o la cirurgia.

La revolució digital no ha arribat plenament a l’àmbit social. Però la seva introducció pot significar un canvi com de la nit al dia que millori la qualitat de vida de les persones i alhora transformar la gestió dels serveis socials. La tecnologia digital empodera el seus usuaris i ajuda a reduir la dependència de les persones grans, amb discapacitat o amb malalties cròniques. I pot accelerar les estratègies envers els grans reptes socials com la creació d’ocupació i reducció de l’atur, l’accés a l’habitatge, l’eradicació de la pobresa o la defensa dels drets civils i de ciutadania.

L’elecció de Barcelona com a capital mundial de la tecnologia mòbil, propicia la creació d’un ecosistema d’innovació social a Catalunya que caracteritzi un autèntic hub d’emprenedoria, format per empreses tecnològiques locals, branques locals de grans corporacions, emprenedors individuals, investigadors i personal de l’administració interessat en l’ús de la tecnologia en favor del progrés.

Però la dimensió social de la innovació i l’emprenedoria són encara incipients. Existeixen espais d’innovació social públics i privats que comencen a plantejar-s’ho, però són pocs. La innovació social que usa la tecnologia mòbil no s’ha desplegat amb tot el seu potencial transformador.

Més enllà d’algunes experiències pioneres i aïllades, ni l’empresa ni les Administracions han identificat encara la innovació social que usa tecnologia mòbil com una eina de futur, quan, de fet, suposa una oportunitat extraordinària.

El repte és, doncs, desplegar aquesta responsabilitat social envers l’àmbit dels serveis socials i el tercer social per tal d’afavorir que el conjunt de la societat, en especial els sectors més vulnerables, es puguin beneficar en profunditat de les oportunitats que ja ara ofereix la tecnologia mòbil.

El projecte mSocial.cat

Tecnologia mòbil i qualitat de vida

mSocial.cat neix per fer que la tecnologia mòbil millori la qualitat de vida, el benestar i els drets socials de les persones, en especial les més vulnerables o en risc d’exclusió, empoderant-les i afavorint la seva independència.

Per aconseguir-ho, promourà la creació d’un ecosistema centrat en Barcelona, que vinculi l’empresa digital, les administracions i les organitzacions socials. Un espai que generi activitats, projectes i serveis orientat al progrés i el benestar de les persones per mitjà de les noves tecnologies. Un entorn que catalitzi energies per vincular de manera efectiva el món tecnològic digital i l’àmbit dels serveis socials i personals.

mSocial.cat defineix com a camp d’acció la intervenció social, i en especial el de les persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat, marginació o exclusió.

S’articula per mitjà d’activitats durant tot l’any, i es desplegarà en espais de generació de coneixement, reflexió, debat, recerca, promoció, prototipatge, incubació, acceleració i difusió.

Àmbits d’intervenció prioritaris

mSocial.cat planteja com a àmbits d’intervenció prioritaris:

L'envelliment actiu i saludable (les persones grans)

La igualtat d’oportunitats i el dret a la vida independents de les persones amb discapacitat i diversitat funcional (discapacitats)

La participació social per mitjà del voluntariat i la governança del tercer sector d’acció social.

Altres àmbits d’intervenció seran:

La infància en risc

L’emancipació dels joves i la prevenció de la seva exclusió

La promoció de l’ocupació i la prevenció i reducció de l’atur

El dret a l’habitatge

L’eradicació de la pobresa, el sensellarisme, la marginació social

La inclusió social de les persones nouvingudes, refugiades o pertanyents a minories

Activitats 2016

mSocial prendrà forma al llarg del 2016 per mitjà d’activitats que en cadascuna de les seves àrees:

Una Jornada de debat i reflexió. Per saber on som, que poden fer les TIC en l’àmbit social, que s’està fent i com

Un Fòrum d’experiències i espai relacional

Un espai de Creativitat i Experimentació

Un espai de Prototipatge

Un Projecte d’intervenció

Presentació