Serveis

Oferim Serveis de Consultoria personalitzats per a entitats públiques i privades

Recerca d’ajuts públics i subvencions. Assessorament sobre finançament de projectes

Preparació de projectes per a licitacions i concursos públics

Captació de fons de mecenatge i esponsorització

Elaboració i redacció de projectes per a convocatòries d’ajuts públics i privats

Disseny, elaboració, presentació i gestió de projectes a convocatòries de la Comissió Europea, Fons Next Generation, Convocatòries estatals o locals

Preparació de projectes de cooperació internacional al desenvolupament

Avaluació de resultats i de qualitat

Suport a la creació de xarxes col·laboratives

Suport a l‘elaboració del pla d’empresa

Disseny d’estratègies de comunicació i difusió

Estratègies digitals

Processos de millora interna de les organitzacions

Estratègies de relacions públiques

Preparació d’intervencions, intervencions públiques i pitch

Gestió d’esdeveniments: Organització de Jornades, Seminaris i Conferències d’àmbit nacional i internacional

Activitats 2016

mSocial prendrà forma al llarg del 2016 per mitjà d’activitats que en cadascuna de les seves àrees:

Una Jornada de debat i reflexió. Per saber on som, que poden fer les TIC en l’àmbit social, que s’està fent i com

Un Fòrum d’experiències i espai relacional

Un espai de Creativitat i Experimentació

Un espai de Prototipatge

Un Projecte d’intervenció