Parelles digitals

Empoderem digitalment les persones grans per mitjà de joves

El problema, o repte, que es planteja Parelles Digitals té a veure amb l’elevat desconeixement de la tecnologia digital, i en especial de com poder fer un millor ús dels dispositius digitals per part de les persones grans, per comunicar-se millor, millorar la seva qualitat de vida i evitar la seva exclusió. Aquest desconeixement pot dur a situacions de marginació i exclusió en un futur proper en el qual cada vegada més les comunicacions socials, amb l’administració i amb els proveïdors de serveis s’està digitalitzant.

Dotem de competències digitals bàsiques les persones majors de 55 anys

Promovem el diàleg Inter generacional entre els joves i les persones grans

Noticies

Per aconseguir-ho, articula una iniciativa de caràcter educatiu i formatiu que en pocs mesos es proposa reduir la bretxa entre amb les persones grans i el món digital.

Presentació