Suport als Refugiats

Programa de suport socioeducatiu i recuperacio emocional per als refugiats a Grècia

mSocial ha creat, juntament amb la Fundació ACSAR el “Programa de suport sòcio-educatiu i recuperació emocional pels refugiats a Grècia

El seu principal objectiu és la millora de les condicions de vida dels refugiats de guerra situats en centres i àrees urbanes de Grècia.

Degut a l’incompliment dels compromisos de relocalització adquirits pels governs europeus, la major part d’ells (més de 60.000) hauran de romandre un llarg període de temps a Grècia, i això planteja el repte de fer de la seva estada un període que els permeti recuperar-se emocionalment, aprendre i formar-se i conviure en cohesió amb la població local.

La població refugiada malviu sota condicions vitals mínimes, garantides de manera precària, i està mancada d’accés a programes que els permetin estructurar la seva nova situació, encarar el seu futur i recuperar la seva dignitat i drets de ciutadania activa

El Programa està gestionat per Wind of Renewal, Greek Forum of Refugees, Praksis, i altres entitats gregues autoritzades a treballar amb refugiats. S’inspira en els principis de gestió i bones pràctiques proposades per  l’ACNUR. Les activitats es realitzen amb la metodologia desenvolupada a Catalunya durant els anys 90 en el suport a les víctimes de les guerres balcàniques i en especial pel projecte gestionat per la UAB i Voluntaris per Bòsnia entre el 1992 i el 2005 de amb els refugiats bosniacs i posterior suport al retorn una vegada acabada la guerra.

El Programa es desenvolupa en projectes i activitats que tenen un triple objectiu:

  • Facilitar el procés de recuperació emocional dels refugiats per tal que puguin estructurar internament la seva nova situació i apoderar-los respecte dels seus drets i possibilitats
  • Organitzar activitats formatives i de desenvolupament de competències professionals, per estructurar la seva vida diària i usar constructivament el seu temps d’espera en centres de refugiats grecs
  • Promoure la seva relació, integració i inclusió amb la població local, organitzat activitats de relació mútua, per evitar l’aparició de brots xenòfobs, racistes o altres formes de discriminació
  • Es complementa i millora altres accions desenvolupades per les mateixes entitats i per altres organismes governaments i internacionals per proporcionar allotjament, alimentació, higiene, i accés a la salut de qualitat, ja que si bé aquestes estan teòricament garantides les mancances en la quotidianitat són grans.

El Programa promou la solidaritat activa del conjunt de Catalunya: persones, entitats socials, empreses, institucions educatives, administracions públiques, per mitjà de la seva contribució econòmica, material, suport educatiu, estades professionals i de voluntariat. Es tracta que, en el decurs del seu desplegament, es puguin anar sumant projectes i accions locals i focalitzades en aspectes determinats del suport als refugiats, a partir de cada nova adhesió.

Es comptarà amb la col·laboració activa de les entitats catalanes que treballen en l’educació en el lleure, l’educació social, el treball social, les universitats catalanes i els centres de formació i educació catalans.

Noticies

Presentació