mSocial.tic

La innovació social que usa la tecnologia mòbil no s’ha desplegat amb tot el seu potencial transformador

L’elecció de Barcelona com a capital mundial de la tecnologia mòbil, propicia la creació d’un ecosistema d’innovació social a Catalunya que caracteritzi un autèntic hub d’emprenedoria, format per empreses tecnològiques locals, branques locals de grans corporacions, emprenedors individuals, investigadors i personal de l’administració interessat en l’ús de la tecnologia en favor del progrés.

El projecte mSocial.cat

Tecnologia mòbil i qualitat de vida

Àmbits d’intervenció prioritaris

mSocial.cat planteja com a àmbits d’intervenció prioritaris:

L'envelliment actiu i saludable (les persones grans)

La igualtat d’oportunitats i el dret a la vida independents de les persones amb discapacitat i diversitat funcional (discapacitats)

La participació social per mitjà del voluntariat i la governança del tercer sector d’acció social.

La infància en risc

L’emancipació dels joves i la prevenció de la seva exclusió

La promoció de l’ocupació i la prevenció i reducció de l’atur

El dret a l’habitatge

L’eradicació de la pobresa, el sensellarisme, la marginació social

La inclusió social de les persones nouvingudes, refugiades o pertanyents a minories

Activitats 2016

mSocial prendrà forma al llarg del 2016 per mitjà d’activitats que en cadascuna de les seves àrees:

Una Jornada de debat i reflexió. Per saber on som, que poden fer les TIC en l’àmbit social, que s’està fent i com

Un Fòrum d’experiències i espai relacional

Un espai de Creativitat i Experimentació

Un espai de Prototipatge

Un Projecte d’intervenció

Presentació